Bij AIM kun je terecht voor...

Team coaching

Ten behoeve van een goede samenwerking in een team is het nodig dat er onderling vertrouwen is en dat er op een constructieve manier met elkaar gecommuniceerd wordt. De rollen zijn helder, ieders toegevoegde waarde is bekend. Manager(s) en medewerkers tonen persoonlijk leiderschap ten behoeve van hun aandeel in het geheel. In mijn beleving kan een team dan met plezier samenwerken en doelgericht zijn. Ik draag graag bij aan de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van jullie team.

© Angelique Middeldorp